شخم و زيرو كردن خاك در كشاورزي ارگانيك:

يكي از عوامل اصلي فرسايش خاك شخم زدن بي رويه مي باشد. همچنين براي شخم زدن چون بايد از ادوات مكانيكي استفاده كرد در نتيجه مي‌بايست از سوختهاي فسيلي نيز بهره برد كه اين خود باعث افزايش آلودگي هوا و مصرف سوخت مي‌گردد. امروزه روشهايي وجود دارد كه كمترين شخم را با توجه به شرايط زمين در نظر مي‌گيرند بدون اينكه از عملكرد نهايي محصول كم گردد. ايران يكي از كشورهاي پيشرو در فرسايش خاك مي‌باشد. به همين دليل در سيستم كشاورزي ارگانيك به اين مساله نيز اهميت زيادي داده اند. و ضوابط خاصي را به توجه به نوع كشت براي شخم زدن خاك در نظر گرفته اند.

شخم زدن خاك شامل اعمال مكانيكي است كه باعث تغيير يا مخلوط كردن بافت خاك مي شود مانند  :شياركندن، شخم زدن، كندن،  بيل زدن، كلوخ شكني و .. است.

شخم مناسب و دقيق مي تواند باعث بهبود ظرفيت ذخيره آب،  تهويه خاك،  ظرفيت نفوذپذيزي و گرم كردن خاك و همچنين تبخير خاك گردد. اما شخم زدن زياد و نامناسب منجر به تخريب حاصلخيزي خاك و سرعت فرسايش خاك و تجزيه هوموس مي گردد.

شخم خاك به تنهايي راه صحيحي به نظر نمي رسد و تابع شرايطي است و بايد با توجه به سيستم كاشت و نوع خاك ، الگوي مناسب شخم را بهبود بخشيد.

هدف از شخم خاك

شرايط خوبي براي رشد گياهان فراهم كنيد:

دلايل زيادي براي شخم زني خاك وجود دارد كه مهمتري آنها عبارتند از:

شخم خاك به منظور سهولت نفوذ ريشه گياهان

بهبود تهويه خاك (گرفتن نيتروژن و اكسيژن از هوا)

تشويق فعاليت ارگانيسم هاي خاك

افزايش نفوذپذيري آب

كاهش تبخير

از بين بردن و كنترل علف هاي هرز و آفات خاك

مخلوط كردن بقاياي محصول و كود در خاك

ايجاد جاي مناسب براي دانه ها و جوانه زدن

ترميم متراكم شدن خاك كه بعلت فعاليت‌هاي قبلي انجام مي شود.

درس‌هايي كه بايد آموخت

شخم زدن خاك مي تواند اثرات مثبت يا منفي بر باروري خاك داشته باشد.

شخم زياد باعث كاهش مواد ارگانيك خاك و ازدست رفتن مواد غذايي و همچنين فرسايش خاك مي گردد.

شخم خاك با اين هدف بايد انجام گيرد كه حداقل تخريب را براي زندگي خاك داشته باشد.

/ 2 نظر / 562 بازدید
محمد درویش - مهار بيابان زايی

آقاي ابراهيمي عزيز با سپاس از شما كاملاً با ديدگاه شما موافقم. به اميد آنكه سد سيوند به موزه عبرت سدسازان طبيعت ستيز و ميراث برباد ده بدل شود. لينك شما فعال شد.