افزايش توليد و فروش محصولات ارگانيك در جهان

آمارهاي جهاني نشان ميدهد كه كشاورزي ارگانيك رشد خوبي را در چند سال گذشته تجربه كرده و پيش بيني مي‌شود در چند سال آينده نيز رشد خوبي را خواهد داشت.

انجمن تجارت محصولات ارگانيك (OTA) در آمريكا علام كرده است كه رشد خوبي در تجارت محصولات ارگانيك اتفاق اتفاده است. طبق گزارشي كه در نمايشگاه محصولات ارگانيك  آلمان(BIOFACH) توسط فدراسيون بين المللي جنبش محصولات ارگانيك(IFOAM) ، مركز تحقيقات كشاورزي ارگانيك(FIBL) و بنياد اكولوژي كشاورزي ارگانيك(ESOL)  ارايه گرديد همه آمارها حاكي از تقاضاي بالا براي محصولات ارگانيك است.

نتايج آماري  و روند توليد محصولات ارگانيك در جهان نشان ميدهد كه حدود 30 ميليون هكتار زمين بصورت گواهي شده به كشت محصولات ارگانيك اختصاص دارد. ميزان معاملات محصولات ارگانيك به حدود25 بيليون يورو در سال 2005 رسيده است. اين گزارش مي‌افزايد كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي سردرمدار توليد محصولات ارگانيك در جهان هستند.

ممنسوحات ارگانيك، پاك كننده هاي و شوينده هاي ارگانيك ، غذاي ارگانيك حيوانات خانگي و لوازم آرايشي ارگانيك رشد 30 درصدي را در سال 2005 تجربه كرده اند و پيش بيني مي‌شود در سالهاي اينده رشد بيشتري را داشته باشند. در امريكا 30 درصد از محصولات ارگانيك وارداتي است. تخمين زده ميشود 160000 فروشگاه محصولات ارگانيك و سيصد ميليون مصرف كننده محصولات ارگانيك در دنيا وجود داشته باشد.

منبع:   http://www.prminds.com/.

 

/ 0 نظر / 49 بازدید