استانداردهاى سموم ۵۶ محصول كشاورزى اعلام مى شود

در راستاى تهيه استانداردهاى MRLهاى ملى (حداكثر ميزان مجاز سموم شيميايى) در محصولات كشاورزى، شناسنامه دار شدن محصولات توليد شده توليدكنندگانالزامى است.محسن مروتى رييس بخش آفت كش هاى موسسه تحقيقات گياه پزشكى كشوربا اعلام اين مطلب در گفت و گو باايانا، گفت: از آنجاييكه مصرف بيش از حدسموم شيميايى در محصولات كشاورزى بر درخطر قرار گرفتن سلامت جامعه تاثيربسزايى دارد، تهيه استاندارد، جهت ميزان مجاز سموم در دستور كار اين بخشقرار گرفت.وى افزود: پس از تلاش محققان اين بخش، فرصت نهايى استانداردهاىسموم براى ۵۶ محصول كشاورزى كه مشتمل بر ۲۸۰ استاندارد است تهيه و براىتاييد نهايى به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران ارسال شده تا پس ازتصويب نهايى كه اميد است دريك ماه آينده انجام شود، به صورت رسمى منتشرشود.
مروتى در خصوص اولويت هاى در نظر گرفته شده براى تهيه اين استاندارد گفت: محصولاتى كه داراى مصرف تازه خورى هستند از جمله سبزى و صيفى اولويت اول،ميوه،  غلات،  دانه هاى روغنى و حبوبات از ديگر اولويت ها هستند.وى درادامه گفت: پس از نشر استانداردها، با همكارىوزارت جهاد كشاورزى، وزارتبهداشت، سازمان حفظ نباتات، سازمان ميوه و تره بار و نيروى انتظامى برعرضه كليه محصولات كشاورزى نظارت دقيق خواهد شد.
مروتى با اشاره به مدت كوتاه ماندگارى محصولات تازه خورى كشاورزى گفت: براى نظارت دقيق محصولات و عرضه محصولات سالم حداقل دو تا سه روز پس ازنمونه گيرى، ميزان سموم موجود در محصولات مشخص خواهد شد.وى شناسنامه داركردن كليه محصولات توليد شده توسط كشاورزان و نصب باركد بر محصولات عرضهشده را بهترين راه كار براى شناسايى توليدكنندگانى كه از سم زيادى استفادهمى كنند دانست و افزود: با اين روش، پس از شناسايى متخلفان، تذكرهاى شفاهىو كتبى داده خواهد شد و در صورت تكرار، توليدكننده به نيروى انتظامى معرفىمى شود.مروتى در ادامه گفت: كيت هاى شناسايى ميزان سموم نيز در بازارموجود است ولىنمى تواند به عنوان وسيله اى مورد اطمينان استفاده شود.وىافزود: پس از نشر استانداردها، لازم است تا روشهاى كاهش مصرف سم از طريقبخش ترويج به توليدكنندگان آموزش داده شود و شيوه هاى حمايتى براىكشاورزانى كه به صورت غيرمترقبه محصولاتشان آلوده به سم است در نظر گرفتهشود تا كشاورزان متحمل ضرر مالى نشوند

منبع: ابرار اقتصادی 

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
سيد عليرضا شمس نيا

سلام وبلاگتان جالب است من نیز با مطلب اسم‌های عجیب برای بچه‌ها مثل "@" در وبلاگ شـمـسـه منتظرتان هستم