كشف گياهي براي دفع حشرات

دانش قديم بزرگترها ممكن است به حل مشكلات مبارزه با حشرات مخصوصا كنه ها كمك كند.سرويس كشاورزي آكسفورد در سال قبل تركيبي از درخت آمريكايي بيوتي بري(Beautyberry) استخراج كرد كه باعث دفع حشرات ميشود.
آقاي مديسون محقق سرويس كشاورزي آكسفوردد ميگويد كه پدر بزرگ او سالها قبل در ايالت مي سي پي از عصاره  برگهاي اين درخت براي حفاظت افراد  و حيوانات در برابر گزندگي ساس استفاده مي كرده است. دانشمندان با استخراج تركيباتي مانند كالكارپانل و اينتر مدول و آزمايش آن بر روي كنه ها به اين نتيجه رسيده اند كه اين دو تركيب بر كنه ها موثرند.
كنه هاي پاسياه عامل انتقال يك باكتري خطرناك و بدنبال آن عوارض متعددي از جمله تب و لرز و سردرد مي گردد.
در آزمايشگاه مشخص شد كه اين ماده ها باعث دفع بيشتركنه ها شده اند. بنظر ميرسد اين تركيبات در برابر كنه پاسياه بسيار موثر هستند . دانشمندان اميد دارند كه بتوانند از اين تركيبات درخت براي مقابله با بقيه حشرات نيز استفاده كنند.
استفاده از تركيبات طبيعي براي مقابله با آفات و بيماريها در كشاورزي ارگانيك بسيار اهميت دارد و با كشف اثرات دفعي اين گياه روزنه هايي براي كاهش سموم براي مقابله با آفات گشوده خواهد شد.
منبع:ساينس ديلي

/ 0 نظر / 13 بازدید