روش‌های پیشگیری و ممانعت از علف های هرز در كشاورزي ارگانيك

چندین روش پیشگیری را باید در زمانهای مناسب بکار برد که مهم‌ترین و موثرترین روش‌های مختلف بستگی به میزان و فراوانی گونه های علف هرز و همچنین شرایط زیست محیطی دارد.
بعضی از روش‌ها دامنه وسیعی از علف های هرز را تحت تاثیر قرارمی دهند بنابراین استفاده از آنها رایج است.
1- مالچ پاشی: علف های هرز برای رشد خود در جستجوی نور هستند بنابراین نمی توانند از لایه های مالچ عبور کنند. مواد خشک و سخت نسبت به مالچ تازه به آرامی تجزیه شده و اثرات خود را حفظ می کنند.
2- پوشش بذر زنده:این پوشش ها بطور موفقیت آمیزی از طریق رقابت بر سر نور ، مواد غذایی و آب با علف های هرز رقابت کرده بنابراین با برنده شدن د راین رقابت بر سر منابع از رشد علف های هرز جلوگیری می کند.
3- تناوب محصولات: تناوب زراعی یکی از راههای موثر برای تنظیم علف های هرز و بذور آنهاست. تغییر شرایط زندگی محصولات باعث دخالت در چرخه زندگی علف های هرز شده بنابراین باعث جلوگیری از زندگی و گسترش علف های هرز می گردد.
4- زمان کاشت و تراکم:فشار علف های هرز تحت شرایط مهم و حساس (مرحله جوانه زنی محصولات) می تواند با انتخاب بهترین زمان کاشت کاهش یابد. می توان تراکم بذور را هنگامیکه انتظار علف های هرز را داریم افزایش دهیم.
5- باروری خاک: که می تواند رشد ایده ال محصول را حفظ کرده و باعث رشد خوب محصولات در مقابل علف های هرز گردد.
6- روش‌های شخم خاک: می تواند به خوبی ترکیبات علف های هرز  بر فشار کلی علف های هرز اثر بگذارد. برای مثال شخم کم باعث افزایش شدت فشار علف های هرز می گردد. بعلت اینکه بذور علف های هرز می تواند در فاصله زمانی شخم خاک و بذر پاشی محصول جوانه بزنند بنابراین درمان علف های هرز قبل از بذر پاشی می تواند شدت فشار علف های هرز راکاهش دهد.
7- جلوگیری از شیوع علف های هرز با حذف آنها قبل از تشکیل دانه
8- جلوگیری از تلقیح محصولات با علف های هرز
9- جلوگیری از ورود علف های هرز با استفاده از کنترل ابزار و حیوانات
10- استفاده از بذور عاری از هر گونه علف هرز
11- استفاده از روش‌های درمانی موثر بر علیه علف های هرز:که این روشها باید در شرایط خشک انجام پذیرد تا ریشه علف های هرز روی زمین خشک شوند.


 مدیریت علف های هرز
چندین بار به این نکته اشاره شده که کار اساسی در کشاورزی ارگانیک پیشگیری نسبت به درمان است. این موضوع  را درباره علف های هرز نیز باید بکار برد. مدیریت علف های هرز  در کشاورزی ارگانیک شامل:
ایجاد شرایطی که مانع رشد علف های هرز در یک زمان و مکان مشخص گردد و بدنبال آن مشکل جدی برای کشت محصول به وجود خواهد آورد. در رقابت علف های هرز با محصولات در تمام طول دوره رشد محصول مشکلی برای محصول به وجود نخواهند آورد.
حساس‌ترین مرحله که علف های هرز برای محصول مضر بوده مراحل اولیه رشد است.
یک گیاه جوان به غذا، آب و نور کافی  برای رشد احتیاج دارد. اگر آنها با علف های هرز در این مرحله رقابت کنند محصولات ممکنست رشد ضعیفی داشته  و یا اینکه محصول در برابر آفات و بیماری‌ها بسیار آسیب پذیر گردد.
رقابت علف های هرز در مراحل بعدی زندگی محصول آسیب کمتری به آن می  رساند. اگر چه بعضی از گیاهان باعث اشکالاتی در برداشت محصول گردیده و باعث کاهش عملکرد محصول می گردند.
در هر حال بعد از مراحل حساس جوانه زنی گیاه نباید علف های هرز را کاملاً نادیده انگاشت . اما بطور کلی علف های هرز بعد از این مرحله کمتر اهمیت پیدا می کنند.
و باید توجه داشت که چه موقع مدیریت علف های هرز را اعمال کنیم. بطور کلی میزان علف های هرز باید در سطحی باشند که منجر به ایجاد خسارت اقتصادی و افت کیفیت محصول نشوند.

/ 0 نظر / 42 بازدید