رشد كشاورزي ارگانيك در تونس با زيتونکاری

براي توسعه كشاورزي ارگانيك در تونس و افزايش آگاهي كشاورزان در خصوص بازار محصولات ارگانيك دولت تونس برنامه هاي زيادي را در حال اجرا دارد. بدليل كارهاي قبلي دولت تونس توليد محصولات ارگانيك رشد قابل توجهي داشته است. درختكاري و پرورش آن بصورت ارگانيك در نواحي مختلف تونس بشدت در حال توسعه است.
در مورد درخت زيتون حدود پانصد هكتار مزرعه زيتون در حال توليد زيتون ارگانيك است. كه محصولي در حدود 750 تن زيتون خوراكي در سال توليد مي‌كنند. 1500 هكتار مزرعه زيتون نيز براي توليد روغن زيتون ارگانيك كشت مي‌شود. كه از اين ميزان زيتون ساليانه 400 تن روغن زيتون توليد مي‌شود.
تخمين زده ميشود حدود 1500 كشاورز توليد كننده محصولات ارگانيك در تونس مشغول به كار هستند كه به توليد ميوه ها ، غلات، گياهان دارويي، و گوشت ارگانيك مي پردازند.

منبع:www.allafrica.com

/ 0 نظر / 15 بازدید