غذاهای ارگانیک

 

طبق يافته هاي جديد دانشمندان: غذاهاي ارگانيك سالم تر از غذاهاي معمولي هستند


با افزايش بحثها پيرامون اينكه آيا غذاهاي ارگانيك سالم تر هستند يا غذاهاي معمولي نتايج تحقيقات اخير نشان ميدهد كه غذاهاي ارگانيك سالم تر هستند.
دانشمندان آمريكايي با تحقيق بر روي ميوه هاي كيوي دريافتند كه ميوه هايي كه به روش ارگانيك توليد مي شود حاوي ويتامين سي و پلي فنل بيشتري نسبت به كيوي هاي معمولي هستند. اين تركيبات باعث كاهش كلسترول خون، افزايش گردش خون و پيشگيري از سرطان مي‌شود.
اين تحقيقات به اين دليل صورت گفت كه بعضي از متخصصان بدليل افزايش فروش محصولات ارگانيك گفته بودند كه اين محصولات تفاوتي با محصولات معمولي ندارد. ديويد ميلبند رئيس اداره محيط زيست امريكا گفته بود كه محصولات ارگانيك تفاوتي با محصولات معمولي ندارد و اين تحقيقات خط بطلاني بر نظريه ايشان است.
آقاي پيتر ملچت مدير سياست گذاري انجمن خاك آمريكا كه يكي از انجمن هاي پيشرو در زمينه كشاورزي ارگانيك است گفته است كه اين تحقيقات مدارك محكمي براي كساني است كه اين ادعا را دارند كه مبني بر اينكه محصولات ارگانيك با محصولات عادي فرقي ندارند. اين تحقيقات در مجله شيمي و صنعت توسط دكتر عادل كادرو و همكاران ايشان از دانشگاه ديويس كاليفرنيا چاپ گرديده است.
در اين مقاله آمده است كه تمامي مواد معدني اصلي ، اسيد آْسكوربيك و پلي فنل ها كه باعث افزايش آنتي اكسدانها مي‌گردد، در كيوي هاي ارگانيك بيشتر است. در كشاورزي معمولي ممكن است بدليل استفاده از مواد آفت كش باعث كاهش متابوليت هاي پلي فنلي در گياه گردد. عوامل پلي فنلي نقش محافظتي در مكانيسم دفاعي گياهان دارند.
كيويهاي ارگانيك داراي پوست كلفت تر و تيره تر هستند و دليل آن افزايش مقاومت گياه در برابر آفات و بيمارها به دليل عدم مصرف آفت كشها مي‌دانند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/٢٩ - مهدی ابراهیمی