غذاهای ارگانیک

 

اقدامات پیشگیرانه جهت كاهش آفات و بيماريها در كشاورزي ارگانيك


دانسته هایی در ارتباط با سلامتی گیاهان و اکولوژی آفات و بیماری‌ها به کشاورزان کمک خواهد کرد تا راههای پیشگیرانه را ادامه دهند. عوامل زیادی بر توسعه آفات و بیماری‌ها اثر می گذارند و بسیار مهم است که نکات حساس را بدانیم . و این راهها می تواند با عملیات صحیح مدیریتی همراه گردد. و همچنین بتوانیم ترکیب مناسبی از روش‌های مختلف یا روش‌های انتخابی را درست برگزینیم.

چگونه می توان از شیوع آفات و بیماری‌ها پیشگیری کرد

بعضی از اقدامات پیشگیرانه حفاظت محصولات در زیر آمده است:
1- انتخاب ارقام مقاوم و تطابق یافتهارقامی را انتخاب کنید که بخوبی با شرایط محیطی منطقه از قبیل دما، ذخایر غذایی، آفات و بیماری‌ها تطابق یافته  و بطور سالم رشد کنند و بر علیه حمله آفات و بیماری‌ها مقاومت کنند.
2- انتخاب روش‌های مختلف کشت محصولات
• از بذرهای سالم بازرسی شده در تمام مراحل تولید استفاده کنید که عاری از بیماری و علف های هرز باشد.
• استفاده از مواد گیاهی از منابع سالم
3- استفاده از سیستم های کاشت مناسب
• سیستم کشت مخلوط: که می تواند آفات و بیماریها را کم کرده و در مورد آفات گیاهان میزبان را جهت تغذیه کم کرده و از حشرات مفید در یک سیستم چرخشی استفاده مناسبی بعمل می آید.
• تناوب کشت: این کار باعث کاهش بیماری‌های خاک شده و باروری خاک را افزایش می دهد.
• کود سبز و گیاهان پوششی: که باعث افزایش فعالیت بیولوژیکی در خاک گردیده و پیشرفت ارگانیسم های مفید خاک را موجب می شود.( در مورد آفات انتخاب دقیق گونه های مناسب لازم است.)
4 – استفاده از تغذیه متعادل :
استفاده از کود مناسب رشد پایدار گیاهان را موجب شده و باعث مقاومت گیاهان در برابر آفات می شود. کود زیاد باعث از بین رفتن ریشه ها توسط املاح شده و راه را برای آفات دیگر باز می کند.
وجود میزان کافی پتاسیم باعث جلوگیری از قارچ‌ها و آلودگی‌های باکتریایی می شود.
5- اضافه کردن مواد ارگانیک:
• باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها  و فعالیت خاک گردیده و همچنین باعث کاهش جمعیت عوامل بیماریزا و قارچ‌های خاکزی می گردد.
• باعث تثبیت بافت خاک و بهبود هوادهی خاک و همچنین فیلتراسیون بهتر آب می گردد.
• دارای موادی است که باعث تقویت سیستم خود دفاعی گیاهان می گردد.
6- کاربرد روشهای مناسب عملیات خاک ورزی
• تسهیل تجزیه بخشهای آلوده گیاه
• تنظیم علف های هرز که میزبان بسیاری از آفات و بیماری‌ها می باشند.
• حفظ میکروارگانیسم هایی که باعث تنظیم میکروب‌های بیماریزای خاک می گردد.
7- استفاده از مدیریت خوب آب:
• غرقاب نشدن : که باعث تنش های زیادی در گیاهان است. و باعث ایجاد عفونت عوامل بیماریزا می شود.
• اجتناب از آب ماندگی بر روی برگها: زیرا میکروب های بیماریزا با قطرات آب پخش شده و بیماریهای قارچی در آب شروع به رشد می کنند.
8- حفظ و تقویت دشمنان طبیعی
• ایجاد مکانی مناسب برای رشد و تولید دشمنان طبیعی
• جلوگیری از استفاده از ترکیباتی که باعث اسیب رساندن به دشمنان طبیعی می گردند.
9-انتخاب بهترین زمان کاشت  و فاصله کاشت
• اغلب آفات و بیماریها در مراحل اولیه زندگی به گیاهان حمله می کنند. و برای جلوگیری از هجوم آفات و بیماري‌ها بهتر است بهترین زمان کاشت انتخاب گردد.
• فاصله کافی بین گیاهان مختلف خطر حمله آفات و بیماری‌ها را کاهش می دهد.
• هوادهی و تهویه خوب برگهای گیاهان به آنها اجازه خواهد داد که برگهایشان سریعتر خشک شده و مانع توسعه و آلودگی عوامل بیماریزا گردد.
10-استفاده از اقدامات مناسب بهداشتی
• حذف بخشهای آلوده (برگها و میوه های آلوده) از روی زمین از پخش بیماری‌ها جلوگیری می کند.
• حذف بقایای عفونی گیاهان بعد از برداشت

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱/۱۸ - مهدی ابراهیمی