غذاهای ارگانیک

 

چرخه مواد غذایی و بهینه سازی مدیریت مواد غذایی مزرعه در كشاورزي ارگانيك

 
چرخه مواد غذایی در طبیعت
در طبیعت چرخه مواد غذایی در نتیجه رابطه نزدیک میان زندگی روی زمین و زیر زمین است. بطور کلی گیاهان در اطراف ریشه نسبت به سایر اندام ها بیوماس بیشتری را تولید می کنند. ریشه ها سریعاً و بطور دائم تجزیه می گردند.که یک منبع غذایی بسیار مهم برای ارگانیسم های خاک به شمار می روند. در حین انجام این کار و آزادسازی مواد غذایی که با مرگ ارگانیسم ها اتفاق می افتد، دنبال می گردد. ارگانیسم های خاک مواد غذایی را برای رشد گیاهان جدید بازیافت می کنند. زمانی که گیاهان مردند، مواد گیاهی تجدید شده دوباره بازیافت می شوند و بعنوان غذا برای ارگانیسم های خاک قرار می گیرند. بنابراین این چرخه بسته به مرور زمان باعث بهبود باروری خاک می گردد.
بازیافت مواد غذایی در مزرعه
برخلاف طبیعت، در کشاورزی، کشاورزان مزرعه خود را برای برداشت محصولات بیشتر بارور می کنند. اگر کشاورزان بخواهند به نهاده های خارج از مزرعه وابسته نباشند باید از مواد مغذی خاک خود بازده خوبی را بدست آورند. برای مثال از مدیریت خوب مواد غذایی در مزرعه استفاده کنند. نتیجه این پدیده آن است که مواد مغذی باید برای ارگانیسم های مزرعه قابل دسترس باشند. این ایده ها به درک مفهوم چرخه بسته مواد غذایی منتهی می شود.
جلوگیری از سوزاندن بیوماس
برای جلوگیری از کاهش تثبیت ازت توسط گیاهان لگومینه: از کشت مخلوط یا تناوب کشت با گونه هایی با نیاز نیتروژن بالا استفاده کنید. هنگامی که گیاهی روی زمین نباشد یا گیاهی نروید مواد مغذی از قسمت مواد ارگانیک خاک آزاد می شوند که باعث از دست رفتن میزان زیادی از مواد مغذی می شوند.
نیتروژن به راحتی از طریق تبخیر و  تصاعد از دست می رود (به فرم آمونیوم) بیشترین میزان از دست دهی نیتروژن 2 ساعت بعد از کاربرد کود در زمین اتفاق می افتد. بنابراین استفاده از کود دامی باید در عصر که درجه حرارت به خنکای شب نزدیکتر است و زمانی که بیشتر رطوبت این کودها کاهش یابند انجام گیرد.
کودهای محوطه و لجن ها باید هنگامی استفاده گردند که گیاهان بتوانند در کمترین زمان از آن استفاده کنند که این کودها باید بعد از استفاده در سطح خاک پخش شوند. حتی در مواد مغذی با مارک های خوب نمی توان بطور کامل ازخروج این مواد حین عمل ابشویی، تبخیر و فرسایش جلوگیری کرد.
سوزاندن مواد گياهي – چرا اين عمل معايب زيادي دارد؟
سوزاندن يك عمل معمولي در هنگام تغيير كشت است كه براي كاهش هزينه هاي كارگري جهت جمع‌آوري ضايعات محصولات انجام مي گيرد.
محتويات مواد غذايي خاكستر بطور مستقيم براي گياهان قابل استفاده هستند ولي در هر حال سوزاندن معايب زيادي دارد كه شامل:
ميزان زيادي از كربن، نيتروژن و سولفور بصورت گاز آزاد شده و در نتيجه از دست مي روند.
مواد مغذي خاكستر به راحتي با اولين باران شسته مي شود.
مواد گياهي منابع با ارزشي نسبت به مواد ارگانيك خاك سوزانده شده، هستند.
سوزاندن، حشرات مفيد و ميكروارگانيسم هاي خاك را از بين مي برند.
در كشاورزي ارگانيك، ‌مواد گياهي فقط بايد در موارد استثنايي (مانند آلودگي گياهان توسط بيماري‌ها يا علف‌هاي هرز چند ساله چوبي) سوزانده شوند. در عوض آنها بعنوان مالچ يا كمپوست استفاده مي شوند.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱٢/۸ - مهدی ابراهیمی