غذاهای ارگانیک

 

گاوهایی که به طریقه ارگانیک پرورش داده می شوند کمتر دچاربیماری لنگش می گردند

تحقیقات دانشگاه کشاورزی اسکاتلند نشان داده است که گاوهایی که در شرایط ارگانیک پرورش داده میشوند کمتر به بیماری لنگش دچار میشوند.
آنها دلایل کاهش این ناهنجاری را نگهداری گاوها در شرایط چراگاه و افزایش سن اولین زایمان عنوان کرده اند. این آزمایشن در طی سه سال و با 40 گاو انجام شده است.در این آزمایش میزان لنگش، سلولهای سوماتیک، کتوز، ورم پستان و رفتارهای گاوها مورد بررسی قرار گرفت.
در پرورش ارگانیک گاوها استفاده از داروهای دامپزشکی، کنستانتره و مواد شیمیایی سنتز شده ممنوع است. در این آزمایش بین بیماری کتوز در گاوهای با شرایط معمولی و شرایط ارگانیک تفاوتی نبود.

منبع http://www.theherald.co.uk 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٧/٢٩ - مهدی ابراهیمی