غذاهای ارگانیک

 

دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی (اکولوژیکی ) ایران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به همراه پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و انجمن کشاورزی بوم شناختی ایران دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران را در تاریخ 25 و 26 مهرماه سال 86 در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می نمايند. در این راستا نمایشگاه ملی تخصصی کشاورزی ، دامپروری و صنايع وابسته  نیز همزمان با همایش در محل دانشگاه به مدت سه روز (25 لغایت 27 مهرماه) برگزار می گردد .
 

محورهای اصلی دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

 

نظام های مدیریت منابع محیطی در کشاورزی بوم شناختی (آب ، خاک ، جنگل ، مرتع و ... )
_ ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی در کشاورزی بوم شناختی
_ بهینه سازی نظامهای زراعی ، دامی ، جنگل داری ، شیلات و آبزیان ، محیط زیست و آبخیزداری در کشاورزی بوم شناختی
_ کاربرد رهیافتهای نوین در گسترش کشاورزی بوم شناختی (مدلسازی ، GIS ، RS و فناوری زیستی)
_ توانمندی ها ، چالش ها و فرصت های گسترش کشاورزی بوم شناختی در ایران

هدف از برگزاری نمایشگاه ملی تخصصی کشاورزی بوم شناختی (ارگانیک) معرفی محصولات و ماشین آلات و انواع کود و سم ارگانیک یا سازگار با طبیعت می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری همایش و نمایشگاه سایت اینترنتی
زیر مراجعه نمایید.
www.ncea86.com 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٧/۳ - مهدی ابراهیمی