غذاهای ارگانیک

 

اولین هتل ارگانیک در شهر ولز انگلستان افتتاح شد

این هتل که در شهر ولز و نزدیکی آسیاب بادی قدیمی شهر قرار دارد در هفته گذشته افتتاح شد.این هتل دارای دوازده اتاق است که تمامی ساختار آن بر پایه مود قابل بازیافت و مطابق با محیط زیست است. تمامی محصولات بکار رفته در هتل ارگانیک است. برای مثال حوله ها و ملحفه ها ها نیز از پارچه ارگانیک تشکیل شده است. حتی چوبهای بکار رفته در هتل و ساخت وسایل تماما بر پایه استانداردهای ارگانیک است. کارمندان یونیفرم هایی از مواد قابل بازیافت میپوشند و تمامی مواد شوینده از عصاره گیاهان طبیعی است. نیروی برق از منابع تجدید شونده بدست میآید. و تمامی مواد مورد استفاده در هتل قابل بازیافت است. غذاهای هتل تماما ارگانیک است و حداکثر فاصله برای تهیه غذاها پانزده مایل است. این هتل گواهی معتبر از شرکتهای گواهی دهنده ارگانیک دارد.

منبع:  www.organic-market.info


 


 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۱۸ - مهدی ابراهیمی