غذاهای ارگانیک

 

ما افتخار میکنیم که در بخشی از جهان ارگانیک سهیم شویم

یکی از دوستهای تایلندیم یک پیراهنی پوشیده بود که یک شعار خیلی زیبایی در ارتباط با محصولات ارگانیک نوشته بود و ترجمه این شعار این مضمون است که:
 ما افتخار میکنیم که در بخشی از جهان ارگانیک سهیم شویم.

we are proud to be part of organic world

we are proud to be part of organic world

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۱٧ - مهدی ابراهیمی