غذاهای ارگانیک

 

استانداردهاى سموم ۵۶ محصول كشاورزى اعلام مى شود

در راستاى تهيه استانداردهاى MRLهاى ملى (حداكثر ميزان مجاز سموم شيميايى) در محصولات كشاورزى، شناسنامه دار شدن محصولات توليد شده توليدكنندگان الزامى است.محسن مروتى رييس بخش آفت كش هاى موسسه تحقيقات گياه پزشكى كشور با اعلام اين مطلب در گفت و گو باايانا، گفت: از آنجاييكه مصرف بيش از حد سموم شيميايى در محصولات كشاورزى بر درخطر قرار گرفتن سلامت جامعه تاثير بسزايى دارد، تهيه استاندارد، جهت ميزان مجاز سموم در دستور كار اين بخش قرار گرفت.وى افزود: پس از تلاش محققان اين بخش، فرصت نهايى استانداردهاى سموم براى ۵۶ محصول كشاورزى كه مشتمل بر ۲۸۰ استاندارد است تهيه و براى تاييد نهايى به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران ارسال شده تا پس از تصويب نهايى كه اميد است دريك ماه آينده انجام شود، به صورت رسمى منتشر شود.
مروتى در خصوص اولويت هاى در نظر گرفته شده براى تهيه اين استاندارد گفت: محصولاتى كه داراى مصرف تازه خورى هستند از جمله سبزى و صيفى اولويت اول، ميوه،  غلات،  دانه هاى روغنى و حبوبات از ديگر اولويت ها هستند.وى در ادامه گفت: پس از نشر استانداردها، با همكارىوزارت جهاد كشاورزى، وزارت بهداشت، سازمان حفظ نباتات، سازمان ميوه و تره بار و نيروى انتظامى بر عرضه كليه محصولات كشاورزى نظارت دقيق خواهد شد.
مروتى با اشاره به مدت كوتاه ماندگارى محصولات تازه خورى كشاورزى گفت: براى نظارت دقيق محصولات و عرضه محصولات سالم حداقل دو تا سه روز پس از نمونه گيرى، ميزان سموم موجود در محصولات مشخص خواهد شد.وى شناسنامه دار كردن كليه محصولات توليد شده توسط كشاورزان و نصب باركد بر محصولات عرضه شده را بهترين راه كار براى شناسايى توليدكنندگانى كه از سم زيادى استفاده مى كنند دانست و افزود: با اين روش، پس از شناسايى متخلفان، تذكرهاى شفاهى و كتبى داده خواهد شد و در صورت تكرار، توليدكننده به نيروى انتظامى معرفى مى شود.مروتى در ادامه گفت: كيت هاى شناسايى ميزان سموم نيز در بازار موجود است ولىنمى تواند به عنوان وسيله اى مورد اطمينان استفاده شود.وى افزود: پس از نشر استانداردها، لازم است تا روشهاى كاهش مصرف سم از طريق بخش ترويج به توليدكنندگان آموزش داده شود و شيوه هاى حمايتى براى كشاورزانى كه به صورت غيرمترقبه محصولاتشان آلوده به سم است در نظر گرفته شود تا كشاورزان متحمل ضرر مالى نشوند

منبع: ابرار اقتصادی 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٥/٢٩ - مهدی ابراهیمی