غذاهای ارگانیک

 

مانع مصرف بى رويه سموم و افزودنى ها شويد

انجمن حمايت از مصرف كنندگان در نامه اى به وزير جهاد كشاورزى خواستار جلوگيرى از مصرف بى رويه سموم و افزودنى هاى در مزارع، باغات و دامپرورى ها شده است. به گزارش ايسنا متن اين نامه كه خطاب به اسكندرى است به شرح زير است: « همان گونه كه مستحضريد در بسيارى از كشورهاى دنيا بكارگيرى سموم و افزودنى ها در تغذيه و رشد گياهان و دام و طيور ممنوع است ليكن در ايران اين گونه مواد نه فقط ممنوع نشده بلكه مصرف آن بيش از حد استاندارد داخلى است. به گونه اى كه اخيرا يكى از مقامات مسوول كشور مصرف سموم و افزودنى ها را در رشد محصولات كشاورزى و دامپرورى بيش از حد مجاز اعلام كرده است. اين مقام مسوول هم چنين افزود، مصرف بسيارى از سمومى كه با عنوان آفت كش، محافظ يا افزايش دهند رشد براى گياهان استفاده مى شود يا برخى از افزودنى هايى كه در ايران به غذاى دام و طيور اضافه مى شود در دنيا ممنوع شده است اما در ايران هنوز مصرف آن ها ممنوع نشده اين در حالى است كه باقيمانده سموم و افزودنى ها در محصولات كشاورزى و دامپرورى موجب افزايش بيمارى از جمله مسموميت هاى غذايى، سرطان و بعضا جهش هاى ژنتيكى در مصرف كنندگان مى شود. از سويى با توجه به حق حمايت از بهداشت، سلامت و ايمنى كه از حقوق بنيادين مصرف كنندگان بوده و به گونه اى مصرف كنندگان بايد در مقابل مصرف كالا وخدمات كه سلامت و زندگى آنها را به مخاطره مى اندازد حمايت شوند انجمن حمايت از مصرف كنندگان خواهشمند است دستور فرمايند با نظارت مستمر و مسوولانه از مصرف بى رويه سموم و افزودنى هاى در مزارع، باغات و دامپرورى ها جلوگيرى به عمل آيد. انجمن حمايت از مصرف كنندگان در راستاى حق مصرف مطمئنانه كه به موجب آن مصرف كنندگان كالا و خدمات را بدون دغدغه مصرف مى كنند انتظار دارد آن وزارتخانه با همكارى دست اندركاران بهداشت و سلامت كشور تسريع در ارايه راهكارهاى عملى كاهش مصرف سموم و افزودنى ها و بكارگيرى آن را از سوى كشاورزان و دامپروران مدنظر قرار دهد.

منبع: ابرار اقتصادی

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٥/٢۸ - مهدی ابراهیمی