غذاهای ارگانیک

 

به مناسبت روز جهاني محيط زيست

روز جهاني محيط زيست همه سال در روز پنجم ژوئن برگزار مي گردد. هدف از برگزاري اين روز آگاه كردن مردم و سياست گذاران درباره محيط زيست و خطرات تهديد آن است.
موضوع اصلي روز جهاني محيط زيست در امسال آب شدن يخ هاي قطبي است. بيشترين توجه امسال روز جهاني به اكوسيستم هاي قطبي و تغييرات آب و هوايي كره زمين منعطف شده است.
مراسم رسمي روز جهاني محيط زيست امسال در كشور نروژ و شهر ترومز كه نزديك قطب شمال است برگزار مي گردد.
از كشور ايران و منطقه خاورميانه نيز تنها خانم معصومه ابتكار رييس پيشين سازمان حفاظت محيط زيست در اين مراسم شركت كرده اند. اين روز در دنيا با فعاليت افراد و نهادهاي مختلف رونق خاصي دارد. مراسمي مانند تجمعات مردمي، مسابقات دوچرخه سواري، كنسرت‌هاي سبز، مسابقه مقاله نويسي با موضوع محيط زيست و كاشت درخت در سراسر دنيا اجرا مي‌شود.
امسال نيز آقاي بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد طي سخناني به آب شدن سريع كوههاي يخي در قطب اشاره كرد و در مورد خطرات تغييرات اقليمي شديدا هشدار داد. اما چه فايده كه سازمان ملل فقط به عنوان تريبون عمل مي‌كند و اقدام عملي خاصي در اين زمينه ها صورت نمي دهد.
در كشورمان هم كه هيچ خبري از محيط زيست و  از گراميداشت اين روز خبري نيست اخه مگه محيط زيست هم اهميت داره!!! البته اگه اهميت داشت كه رتبه كشورمون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست اينقدر افتضاح نمي بود.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/۱٥ - مهدی ابراهیمی