غذاهای ارگانیک

 

سلامت كشاورزان و خطر آفت كشها

تحقیقاتی وجود دارر كه نشان مي دهد كشاورزاني كه در معرض آفت كشها قرار دارند درصد ابتلا به سرطان و مرگ و مير ناشي از آن بيشتر است و باعث اثرات ديگري نيز بر سلامت انسان مي‌گردد. رابطه مستقيمي با در معرض قرار گرفتن آفت كشها و سرطان لنفوما پيدا شده است.
سرطان پوست در كشاورزاني كه در معرض آفتاب قرار  دارند مشاهده شده است. همچنين كشاورزاني كه در معرض روغنهاي هيدروليك و بقيه روغنها قرار ميگيرن بشتر شانس ابتلا به سرطان دارند.
وجود آفت كشها به طور قطع باعث ايجاد سرطان در كشاورزان و مصرف كنندگان مي‌شود . آْفت كشها به طور مستقيم مي‌تواند باعث ايجاد سرطان گردد.
در تحقيقي در منطقه ايالت مينه سوتا آمريكا مشخص گرديد در منطقه اي كه آفت كشهاي زيادي استفاده گرديد بيشترين آمار سرطان را دارند. در اين  مناطق مرگ و مير سرطانهاي استخوان و تيروئيد بسيار بالا بود. در اين مناطق قارچ كشهاي مانكوزب، مانب، زيرام، ميتران و مانزات به وفور استفاده مي‌گرديد.
بعضي كشاورزان خيال ميكنند سموم شيميايي براي آنها مشكلي ايجاد نمي كند اما مدارك و شواهد نشان مي‌دهد كه در معرض آفت كشها قرار گرفتن بسيار خطرناك است.

منبع: www.pmac.net

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٩ - مهدی ابراهیمی