غذاهای ارگانیک

 

کاهش هزینه ها در كشاورزي ارگانيك

درآمد یک کشاورز از تفاوت بین هزینه های تولید و درآمد بدست می آید. بهر حال در آمد فقط نمی تواند با رسیدن به عملکرد بالا بهبود یابد. اما با کاهش هزینه تولید می توان درآمد را افزایش داد بعبارت دیگر باید هزینه های جاری را کاهش داد.

بهینه کردن بازیافت

یک راه مؤثر برای کاهش هزینه ها بازیافت کود با تمام مواد آن در مزرعه است . برای مثال ضایعات آشپزخانه ، همراه با مواد ارگانیک می تواند تبدیل به کمپوست گردد. از درخت‌ها و بوته ها می توانید عنوان هیزم و از برگ‌ها و شاخه می توانید بعنوان مالچ استفاده کنید. مؤثرترین و مهم‌ترین قسمت بازیافت مواد غذایی، مدیریت کودهای محوطه است. بهر حال اگر کشاورزان با مدیریت خوب مواد غذایی را بازیافت کنند مجبور نخواهند بود که کود را از بیرون خریداری کنند.

کاهش در هزینه های خارجی

کشاورزی ارگانیک برا این پایه استوار است که نهاده های کشاورزی کمتر از خارج مزرعه تهیه شود. اگر چه بعضی از مزارع ارگانیک به میزان زیادی کودهای ارگانیک و حشره کش‌های ارگانیک استفاده می کنند.در کنار روش‌های خوب بازیافت مواد غذایی راههای دیگری برای کاهش هزینه ها وجود دارد.

از گیاهان بومی برای درست کردن آفت کش های گیاهی استفاده کنید.

بذور مورد نياز خود را تولید کنید.

درباره کودهای محلی قابل دسترس تحقیق کنید برای مثال ضایعات حاصل از فرآیندهای کشاورزی .غذای مورد نیاز خود را تهیه کنید برای مثال سبزیجات ، غذاهای اصلی، میوه ها و غلات

حیوانات را برای تولید شیر، تخم مرغ ، گوشت و کود پرورش دهید.

غذای مورد نیاز حیوانات را بجای خرید آنها از بیرون در مزرعه خود تولید کنید.

تجهیزات و ماشین آلات را با همسایه خود تبادل کنید و بجای خرید یا وارد کردن آنها را بصورت محلی استفاده کنید.

از مواد ساختمانی قابل دسترس محلی استفاده کنید( برای مثال توده کمپوست ، بستر، ابزارآلات)

با کشاورزان دیگر یک گروه تشکیل دهید و سعی کنید به وام‌هایی با بهره بالا تکیه نکنید.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٧ - مهدی ابراهیمی