غذاهای ارگانیک

 

فرانسه توليد ذرت تراريخته را نپذيرفت

فرانسه نيز مانند آلمان از كشت ذرتهاي تراريخته شركت آمريكايي مونسانتو جلوگيري كرد. آلمان چندي پيش از ورود ذرتهاي تراريخته ژنتيكي به نام MON 810 جلوگيري كرد.
اين ذرت حاوي سمي است كه باعث از بين رفتن آفات ذرت ميگردد اما با ترشح اين سم به محيط زيست نيز معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد.
اين ذرت تراريخته حاوي ژن باسيلوس تورينجنسيس(BT) است كه از خود سمي ترشح مي‌كند كه باعث از بين رفتن كرم ساقه خوار اروپايي ذرت مي‌گردد.
آقاي آلان چوپ وزير اكولوژي فرانسه در مصاحبه با مجله ال پايس گفت كه تا وقتي اثر اين محصول تراريخته بر روي محيط زيست مششخص نگردد فرانسه اين نوع ذرت را كشت نخواهد كرد. هنوز شركت مونسانتو مداركي مبني بر بي ضرر بودن اين ذرت بر روي محيط زيست ارايه نكرده است. او افزود البته تخقيقات بر روي محصولات تراريخته در زمينه دارويي و مواد غذايي در فرانسه ادامه خواهد داشت.
غذاهاي تراريخته ژنتيكي اگرچه در آمريكاي شمالي فروش بالايي دارد اما در اروپا به اين غذاها حساسيت خاصي نشان مي دهند. گروههاي طرفدار محيط زيست در اروپا مخالفت شديدي را با اين محصولات از خود نشان داده اند و خواستار ممنوع كردن ورورد اين نوع محصولات به محيط زيست هستند.

منبع : www.afp.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۳/٧ - مهدی ابراهیمی