غذاهای ارگانیک

 

افزايش توليد شير و لبنيات ارگانيك در جهان

بعد از چندين سال عرضه شير ارگانيك در جهان در مقياس كم، بنظر ميرسد كه تقاضاي شير ارگانيك به شدت در حال افزايش است.
كارشناسان بازار پيش بيني ميكنند كه تقاضاي شير ارگانيك امسال تا 40% افزايش يابد. اگر ميزان توليد شير ارگانيك افزايش يابد به دنبال آن عرضه محصولات لبني ارگانيك مانند پنير، كره، خامه و دوغ ارگانيك نيز افزايش خواهد يافت.
طبق نظر كارشناسان با افزايش عرضه شير ارگانيك قيمت آن نيز كاهش خواهد يافت.  در كشور آمريكا 820 مزرعه به توليد شير ارگانيك مشغول هستند.
اخيرا آمريكا قوانين توليد شير ارگانيك را تغيير داده. قبلا توليد كنندگان براي تغديه دامها مي توانستند 80% از مواد ارگانيك استفاده كرده و 20% باقي را از مواد معمولي استفاده كنند ولي قوانين جديد آنها را ملزم به استفاده 100% از غذاهاي ارگانيك مي‌كند. با اين قوانين سخت مسلما قيمت شير ارگانيك بالاتر خواهد رفت زيرا قيمت غذاهاي ارگانيك بالاتر است.
همچنين توليد كنندگان در حال ايجاد توليدات جديدي از قبيل شير غني شده از چربي امگا- 3 و  بستني ارگانيك هستند.

منبع: خبرگزاري رويترز
 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۳٠ - مهدی ابراهیمی