غذاهای ارگانیک

 

لباسهاي ارگانيك براي طرفدران محيط زيست

بدليل استقبال شديد از محصولات ارگانيك، لباسهايي كه تماما از الياف ارگانيك تهيه شده به بازا ارايه مي‌گردد. طرفدار اين محصولات بيشتر جوانان و كودكان مي‌باشند. محصولات غير غذايي ارگانيك سريعا در حال كسترش هستند و در اين ميان لباسهاي ارگانيك طرفداران بيشتري دارند. اين لباسها بيشتر از پنبه ارگانيك، كنف، بامبو و ذرت تهيه مي گردد.
الياف ارگانيك مخصوصا پنبه، از مزارعي تهيه مي‌گردد كه استفاده از آفت كشهاي شيميايي و كودهاي شيميايي ممنوع است و طبق استانداردهاي ارگانيك كار مي‌كنند. البته از الياف حيوانات كه به صورت ارگانيك پرورش يافته باشند و از غذاهاي ارگانيك استفاده كرده باشند نيز مي توان به عنوان الياف ارگانيك استفاده كرد.
بعضي از مصرف كنندگان لباسهاي ارگانيك مي‌گويند كه با استفاده از اين لباسها آلرژي و حساسيت كمتري به سراغ آنها مي‌آيند. ممكن است لباسهاي ارگانيك ميزان آلرژي را كاهش دهند.
البته پنبه ارگانيك توليد كمي در جهان دارد و فقط چند شركت معتبر طراحي و توليد لباس مشغول توليد لباسهاي ارگانيك هستند.
منبع: www.chicagotribune.com

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢۳ - مهدی ابراهیمی