غذاهای ارگانیک

 

خاويار ارگانيك وارد بازار اروپا شد

توليد نخستين خاويار و گوشت ماهى خاويار ارگانيك نوآورى تازه اى در صنايع غذايى جهان محسوب مى شود. به گزارش ايانا و به نقل از سايت خبرى بيزينس وير- يك شركت آلمانى موسوم به «خاويار كريتور» توانسته نخستين خاويار و گوشت ماهى خاويار ارگانيك با كيفيت توليد كرده و محصول خود را به بازارهاى بين المللى معرفى كند. بنابر اين گزارش: اين شركت براى پرورش ماهيان خاويارى و كشت خاويار هاى خود از هيچ ماده هورمونى و يا دستكاريهاى ژنتيكى استفاده نكرده است. شركت «خاويار كريتور» در نمايشگاه غذاهاى دريايى اروپا كه در بروكسل برگزار شد محصول خود را معرفى كرد. بنابر اين گزارش: شركت مذكور با احداث بزرگترين سايت آبزى پرورى سرپوشيده براى پرورش ماهيان خاويارى توانسته ماهيان خاويارى با كيفيت بالا پرورش داده و مقادير قابل توجهى خاويار با كيفيت كشت كند.
براساس اين گزارش و طبق اظهارات كارشناسان شيميايى و بهداشتى اروپا آزمايشهاى متعددى روى آب و غذاى ماهيان خاويارى اين شركت صورت گرفته و هيچ نشانه اى از مواد هورمونى و يا دستكاريهاى ژنتيكى در پرورش اين ماهيان مشاهده نشده است. گفتنى است: ماهيان خاويارى شركت «خاويار كريتور» كاملا طبق قوانين زيست محيطى توليد شده اند و داراى گواهينامه ارگانيك بين المللى هستند

منبع: ابرار اقتصادي

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۸ - مهدی ابراهیمی